Allmänna villkor

Genom att använda webbplatsen BästaRäntan.net så godkänner du nedanstående villkor.

Personuppgifter
BästaRäntan.net kommer inte hantera eller lagra några personuppgifter och ansökningar om sparkonton görs inte hos BästaRäntan.net. Ansökningar hanteras av de banker och inlåningsföretag som listas på BästaRäntan.net.

Ansvar
BästaRäntan.net ansvarar inte över avtal, skador eller konflikter som sker mellan den som ansöker om sparkontot och utfärdaren av sparkonton. BästaRäntan.net kan inte ses som ansvarig eller krävas på ersättning vid eventuell tvist eller skada som uppstår mellan den som ansöker om sparkonto och inlåningsföretaget. Informationen som finns på BästaRäntan.net kan inte garanteras vara 100% korrekt. För att ta del av all information hänvisas du istället till respektive företags hemsida.

Information i vår jämförelsetjänst är hämtad direkt från de företag vi listar.