Så blir du miljonär med ränta på ränta

Ränta på ränta är ett välkänt begrepp som Albert Einstein kallade för ”världens åttonde underverk”. Detta med all rätt då detta fantastiska fenomen skapar näst in till alla nya miljonärer. Ränta på ränta försiggår dagligen över allt omkring oss. Det är det som gör att företagen växer och att vi har mer pengar i våra pensionsfonder eller sparkonton den dag vi behöver dem.

Ränta på ränta

Hur fungerar ränta på ränta?

Med ränta på ränta vill man beskriva hur pengar förräntas över tid när dess avkastning återinvesteras. Det innebär att kapitalbasen ökar hela tiden vilket leder till att samma procentuella avkastning kommer att bli större och större räknat i kronor.

Exempelvis om du bestämmer dig för att spara 300 000 kronor i aktier. Efter första året har du 324 000 kronor med en ränta på 8 procent.  Andra året har du 349 920 kronor och tredje året har du 377 914 kronor. Efter tio år har ditt kapital vuxit till 647 678 kronor. Dina pengar har efter tio år fördubblats med endast hjälp av ränta på ränta.

Om du förutom dina investerade 300 000 kronor även fortsatte spara 2 000 kronor per månad hade din avkastning sett lite annorlunda ut. Du hade då haft 349 920 kronor efter första året och 403 834 kronor efter andra året. Efter tio år skulle du vara miljonär då dina pengar skulle vuxit sig till 1 023 171 kronor. Ditt sparkapital har då vuxit 241 % på tio år. Det är därför det är så viktigt att välja bästa räntan när du placerar pengar.

Du kan då efter tio år se dig som ekonomiskt fri. Om du skulle investera din miljon i storbolag som delar ut 5 % per år får du 500 000 kronor att leva på. Eftersom medellönen i Sverige ligger lite under 300 000 kronor, kan du leva gott på en årlig utdelning på 500 000 kronor som din miljon kan ge dig. Det innebär en månadslön på 41 667 kronor.

Går det att påskynda ränta på ränta effekten?

Det finns lite olika alternativ för att påskynda ränta på ränta effekten. Du kan exempelvis välja att investera dina pengar i aktier istället för fonder. En fond tar vanligtvis ut en avgift vilket äter upp en del av din avkastning. Vid det fall att du är nybörjare och inte har något intresse av att lära dig hur aktier fungerar så är det alltid bra att välja fonder utan avgifter eller alternativt en fond som presterat så pass bar historiskt att avgiften inte påverkar avkastningen i någon större utsträckning.

Ränta på ränta effekten kan även påskyndas om pengarna roteras. Med det menas att pengarna hela tiden flyttas till den aktie som har störst uppsida på marknaden. Detta är vanligt bland småbolagsaktier. De riktigt kunniga brukar gå in i en aktie när den har en hundraprocentig uppsida på två till tre år. Sedan när de bedömer att aktien inte kan ge så mycket mer eller om det finns andra aktier som kan ge mer i kursutveckling flyttas pengarna dit. Det gör att kapital växer mycket snabbare än vad det annars hade gjort.

Ett annat alternativ är att välja ett färre antal aktier i sin portfölj exempelvis fem aktier. Det gör att varje aktie får ett större genomslag på portföljen totala avkastning. Detta är något som endast lite erfarnare placerare bör ägna sig åt eftersom hävstången även fungerar på nedsidan. Den totala volatiliteten kommer att öka i portföljen om den består av färre aktier.

Lämna en kommentar