Inflationen stiger stadigt

Inflationen har under senaste året stigit stadigt och är nu på nivåer kring 2%, vilket också är Riksbankens inflationsmål. Obligationsmarknaden och kapitalmarknader har börjat fall då förväntan är att räntorna ska börja höjas i spåren av högre inflation. Dock ska man komma ihåg att räntan höjs från låga nivåer, den är fortfarande mycket låg i förhållande till historisk data.

Bild på stigande inflation

Stigande inflation ökar pressen på att höja räntan

I USA har data kommit in på kraftigt ökande löner. Ökningstakten var högre än väntat, vilket fick USA-börserna på fall i veckan. Varor och tjänster har också ökat i pris, mat har blivit dyrare och bostadspriserna har stuckit iväg ordentligt. En korg med allmänna varor har blivit dyrare sedan finanskrisen, även om experter inte är ense om saken. Statistiken är dock alltid vinklad eftersom det beror på hur man mäter KPI (vilka varor som ska ingå i indexet).

Förväntan är att priserna ska öka

Folk i både Sverige och USA tror på högre allmänna priser vilket kan få arbetsgivarna att behöva gå med på högre löner. Att centralbankerna har tryckt pengar urholkar också värdet av pengar på grund av de stora mängderna pengar som är i omlopp.

KPIF i december 2017 var 1,9% vilket är mycket nära inflationsmålet. Det är rimligt att anta att sparräntan ska bli bättre kommande år.

Lämna en kommentar