Här kan du se de bästa sparräntorna 2016

sparkonto tryggt

Hur kommer sparräntorna ligga 2016 undrar många? Som det ser ut nu kommer 2016 bli ett år med låga sparräntor. Statistiska Centralbyrån kom med statistik nyligen om att genomsnittsräntan just nu ligger på 0,30 procent. Det är extremt lågt jämfört med inflationsmålet som ligger på 2%, om detta mål infrias av Riksbanken skulle det i dagens läge betyda att du går -1,7% i förlust varje år då du har pengar placerade på ett sparkonto som ger 0,30%.

Sparkonton 2016 med bra räntor

Vad är en bra sparränta?

En bra ränta ligger över inflationsmålet, så gära över 2% ränta om året. De bästa rörliga sparräntorna hittar du här och ligger på 4-6% varje år. Detta är en mycket god avkastning och du kan få en så hög ränta på grund av att bankkontona saknar insättningsgaranti. Sparkontona på listan är dock mycket säkra eftersom bakomliggande verksamheter har goda finanser och resultat. Risken får anses vara låg och avkastning bra justerat till risken. I den lågräntemiljö vi har i Sverige idag så är 4-6% i rörlig sparränta en bra ränta på dina pengar.

Lämna en kommentar