Nordea flyttar till Finland

Svenska storbanken Nordea väljer att flytta sitt huvudkontor till Finland. Detta efter att svenska regeringen har ställt orimliga krav på bankens rapportering och kapitalkrav. Genom flytten kan Nordea spara tid och pengar, vilket kommer öka effektiviteten. Det är också troligt att Nordea kommer slippa Sveriges höga kapitalkrav. För aktieägarna i banken så är det positiva nyheter.

Lägre skatteintäkter från Nordea

Enligt Nordeas pressperson så kommer inte svenska kunder att påverkas av bankens flytt. Däremot kommer staten få lägre skatteintäkter från Nordea. Det är också troligt att många tusentals jobb kommer försvinna i direkt anslutning till banken eller runt bankens rörelse. Att svenska storföretag flyttar från Sverige bör vara en skarp varningssignal till de styrande. Det är viktigt att Sverige ses som företagarvänligt internationellt, speciellt när mycket utländskt kapital äger aktier i svensk verkstad och banker.

Oroliga kunder

Svenska kunder har tidigare varit oroliga att storbankerna skulle börja ta ut straffränta på sina sparkonton, något som dock inte har hänt hittills. Hur flytten till grannlandet kommer att påverka bankens inlåningsbeslut är svårt att säga. Det är rimligt att anta att de låga sparräntorna hos storbankerna kommer kvarstå sålänge reporäntan är negativ och låg. Så det skadar inte att börja fundera på att byta bank.

Flera företagare och politiska personer som Carl Bildt har uttalat sig starkt kritiskt till att regeringen skrämmer iväg företag från Sverige. Dagens regeringen ser företagen som problem istället för partners. En orande utveckling som ger otydliga signaler till näringslivet och utlänska koncerner som vill etablera sina företag i Sverige.

Lämna en kommentar