Amorteringskravet ökar sparandet

Nyligen infördes ett amorteringskrav för alla nya bolån som hushåll vill ta för sina bostadsköp. Har du en högre belåning krävs också en högre amorteringstakt. Den nya lagen har gjort att fler hushåll har öppnat sparande för att klara av framtida amorteringar. Det finns en oro bland svenska hushåll just nu.

Skapa buffertsparande

Regeringen och myndigheter är nu oroliga för svenska bostadspriser, speciellt i storstäderna där vi senaste tiden fått se en prisnedgång. Experter och journalister skriver nu rubriker om att bostadskraschen har börjat. Detta har gjort att privatpersoner öppnat sparkonton för att säkerställa en buffert ifall bopriserna går ned och för att klara av amorteringar och räntan. Faktum är att reporäntan kan börja stiga framöver vilket skulle göra det tufft på marginalen för många hushåll.

Se därför över din privatekonomi i goda tider när du har handlingsutrymme. Lägg gärna undan lite sparpengar för regniga dagar. Skulle oturen vara framme så får svenskarna både amorteringskrav, räntehöjningar och kollapsade bostadspriser på samma gång. Ofta sker detta samtidigt som börsen faller vilket gör att fonder, pensionsspar och aktier sjunker i värde. Då har vi en finanskris precis som sist, men låt oss hoppas att så inte är fallet denna gång.

Många räknar också kallt med att få behålla sina jobb i nästa kris, men det är inte alls säkert. Företag har ett ansvar mot ägarna och sin personal och om det handlar om överlevnad för företaget så kan de börja sparka anställda och chefer. Så även här är det viktigt med ett sparande ifall det oväntade inträffar.

Lämna en kommentar